...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބައިސާ
ނ.
(1) ފޮނިކެނޑުމުގެ ގޮތުން ދައްކާ ވާހަކަ.
(2) ފޮނި ބައިސާ.
(3) ތާސްބައިގައި ރަސްގެފާނުގެ ތަސްވީރު ހުންނަ ގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބައިސާ . ބާސާ . ބިބީ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ