...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބައިސިކަލު
ދެފުރޮޅުލީ ދުއްވާ އެއްޗެއް.
މިއީ އޭގެ މައްޗަށް އަރައިގެން ދުއްވާ އެއްޗެކެވެ.
މިދުއްވަނީ ފުރޮޅު އަނބުރަން ހަދާފައި ހުންނަތަން ފައިން އަނބުރައިގެންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބައިސްކަލު . ބައިސްކަލް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ