...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބައެއް
ނ.
(1) ޖަމާޢަތެއް.
(2) ހިއްސާއެއް.
(3) އެއްޗެއްގެ އެތިކޮޅެއް.
(4) އެއްޗެހި ތަކަކުން އެކަތި ނުވަތަ އެއިގެތެރޭން އެތައް އެއްޗެއް.
(5) ނއ.
މަދުމަދުން.
މިސާލު:
(ހ) ބައެއް ފަހަރު.
(ށ) ބައެއް މީހުން.
(6) އެއްބައި.
މިސާލު:
(ހ) ބައެއް ގޮތުގައި (ށ) ބައެއްތަކެތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނގުންފަރާ . ހަންގަނޑު . ހަންޑިވޮށް . ހަރު . ހަރުބޭސް . ހަރުފަ . ހަކުރު . ހައިޖާނު . ހަވިއްތަ . ހަފޮޅުން އެތެރެވެއްޖިއްޔާ ބަޔެއް އޮންނާނެ . ހަތިފަށް . ހަތްކޮޅު . ހަތްއަޖައިބު . ހަތްފުކުދިއްލުން . ހަލަވެލި . ހަލާދަނޑި . ހާ . ހިނޭޖެހުން . ހިންދީން . ހިރިމި . ހިބަފަތް . ހިކަނދި . ހިއްޕީން . ހިތިފިލުވުން . ހިތިދުވަސް . ހިތްހެޔޮ . ހިލަ . ހިލަކަރުދާސް . ހިލިބޭސް . ހިޔަންޏަށްމުޑިނެގުން . ހީރި . ހީލި . ހީލިކަށިގަނޑު . ހުނިލުން . ހުންކޮށި . ހުޅި . ހުއިފިލަނޑާ . ހުވަނި . ހުދުލަފު . ހުތްބޭސް . ހެންވޭރުޓަކި . ހެންޑެލި . ހޮޅި . ހޮއްޓުފައި . ހޮވުން . ހޯ . ހޯލި . ނަށާމައު . ނަރު . ނައްކާރަލަވަބައި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ