...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބައްރު
ނ.
(1) އެންގަން.
(2) އެއްބިމަކަށް ހިކިފައިވާ ބޮޑެތި ތަންތަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަރޫދު . އެމެރިކާވިލާތް . ޔޫރަޕު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ