...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބައްޅި
ނ.
(1) ބިތުގައި ފަންދަMާފައި ފަންގަނޑާއި ބިތާއެއްކޮށް ބޭރުން ޖަހާ އަސް.
(2) ފުޅަފުގެ ތިރީގައި ފަންތަކާއި ފުޅަފާ އެއްކޮށް ބޭރުން ޖަހާ އަސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބައްޅިރޯނު . އައްތޮށި . މަތަރެސް . މަތަރެސްޖެހުން . މުޅިފަންގި . ފުޅަފަތި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ