...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބައްފެޅުން
މ.
ކަނޑުގެ އަޑިޔަށް ނުވަތަ ފެންގަނޑަކަށް ފީނައިގެން ގޮސް ނޭވާ ހުސްވުމުން ނޭފަތުން ނުވަތަ ކަންފަތުން ލޭ އައުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބުބިފެޑުން . ބުބުފެޑުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ