...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބައްދާކުނޑި
ނ.
ރަންރިހީގެ ތަކެތި ބެއްދުމަށް ބޭނުންކުރާ ކުނޑިއެއް.
މިއީ ރަނާއި ރިހީގެ ގަހަނާ ހަދާއިރު، ދެއެއްޗެއް ނުވަތަ ބޮޅު ފަދަ ތަކެތި ބެއްދުމަށް ބޭނުންކުރާ ކުނޑިއެކެވެ.
މީގެ ދެ ބާވަތެއް ހުރެއެވެ.
އެއީ، ރަން ބައްދާކުނޑި އާއި، ރިހި ބައްދާކުނޑިއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބައްދާކުނޑި . ކުނޑިތަށި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ