...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބައްތިހޮޅި
ނ.
ބައްތީގެ ހުޅުގަނޑު ނިވުނަ ނުދިނުމަށް ހުޅުގަނޑުގެ ވަށައިގެން ޖަހާފައި ހުންނަ ބިއްލޫރި އެއްޗެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހޮޅި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ