...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބައްތިކޮޅު އަނދިރި
ނ.
އަންހެނުންލައި އުޅުނު ފަށުވިއެޅި ލިބާހެއްގެ ނަން.
މިއީ އިހުގައި ބަންގާޅުން ގެނެސް އުޅުނު ފޮއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ