...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބައްތިސާގު
ނ.
ފަތްހިމަކޮށް ހުންނަ ހުދުކުލައިގެ ކުރައެއް އަންނަގަހެއް.
މިއަށް "ވަލުސާގު" "އުއްބައްތިގަސް" މިހެން ވެސް ކިޔައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އުއްބައްތިގަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ