...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބައްތެލި
ނ.
ރިޔާނަގައިގެން ދުއްވާ އުޅަނދެއް.
މީގެ ދެކޮޅު މައްޔަލުގައި ކިއްސަރެއް ނުހުންނާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުންގާނުގެ . ނާލުބައްތެލި . ނާލުދަތުރުކުރުން . ނިލަ . ނިލަގަނޑު . ރޭލުފަށް . ބައްތެލިފަހަރު . ބޯޓުބައްތެލި . ކާ . ކާއު . ކުރުފަލިޖެހުން . ކުޑަހިޔާ . ކޭޓު . އަތޮޅުބައްތެލި . އެނގަހިފުން . އޮޑިދޯނިފަހަރު . ވާބައިން . ދަރާ . ދަރާދެމުން . ދައްސޫރަ . ދުންބައްތެލި . ދޯއްޔަށްދިއުން . ތުންގަނޑު . ސަންބޯކު . ސަބުދެރިޔާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ