...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބައްތެލިފަހަރު
ނ.
ބައްތެލި މިބަސް ގިނަކުރުމަށް ބޭނުންކުރާގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުންގާނުގެ . ކުޑަހިޔާ . ވާބައިން . ދަރާ . ދޯއްޔަށްދިއުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ