...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބައްސައިލުން
މ.
(1) ކަނޑުމައްޗަށް އޮޔާލާ ދޫކޮށްލުން.
(2) އިހާނެތިކޮށް ހިތުމުގެ ގޮތުން ފޮނުވައިލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވައްސައިލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ