...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަވަ
ނ.
އަންގާގެ ނަކަތްތެރިކަމުގައި ދުވަސްބަހާފައިވާ ބައިތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނގު . ހައިބަވަންތަކަން . ބޮޑުބޭކަލުން . އަންގާ ނަކަތްތެރިކަން . އިސްކަންދަރު . އުޑުބޮމަ . މުދިންބޭކަލުން . ދަރުމަވަންތަ ރަސްގެފާނު . ދޮންބަންޑާރައިން . ތަކުބީރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ