...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަވަތި
ނ.
(1) ދެރަކަމެއް ވާން އުޅޭކަމަށް ފެންނަ ޢަލާމާތް ނުވަތަ ނިޝާން.
(2) ކަމެއްވުމުން އެކަމާ ގުޅިގެން ފަހުން ވާނޭ ކަމަކާމެދު ކުރެވޭލަފާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ