...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަވާސީ
ބައްޔެއް.
(މިބަލިޖެހޭގޮތަކީ، ފުރަގަސް ފަރާތުގެ ދޮރު ކައިރީގައި ހުންނަ އިސްތަށި ތަކުން އިސްތަށިބުޑެއް ދުޅަވެ ދޮސް ގަނެގެން ނުވަތަ ފުރަގަސް ފަރާތު ދޮރުގެ ކައިރިފަށުގައި ބިއްސެއްޖަހައި ދުޅަވެ މުލިއްސަކަށްވެ ދޮސްގަނެގެން ފުރަގަސްފަރާތު ދޮރުތެރެ (އުމަގުވުމެވެ.)
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަވާޒީ . ބުރީބަލިކަން . ފުރަގަސްފަރާތުބަލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ