...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަމަ
ނ.
(1) މިންއަޅާންގެންގުޅޭ މިނެއް.
މީގެ ދިގުމިނަކީ ތިންރިޔަނާ އަށް އަނގުލެވެ.
މި މިންބޭނުންކުރަނީ ފެނުގެ ފުންމިން ބެލުމަށާއި ބިމުގެ ބޮޑުމިން ބެލުމަށެވެ.
(2) ދެއަތް ދެފަރާތަށް ދަމާލީމާ އެއްއަތުކޮޅުން އަނެއްއަތުކޮޅާ ދެމެދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރިޔަންކޮޅުއެޅުން . ބޮމަ . ސުވާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ