...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަމުން
ނ.
އުއިގަނޑުގެ ތެރެއަށް ލައްވާން އޮމާން ލަކުޑިން ހަތަރު އަރިއަށް މަށާފައި އެއްކޮޅު ފޭހިފައި އޮންނަ ދެރިޔަން ވަރުގެ ދަނޑިއެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުޅުބަލިފެލާ . ނަރުކޮއްޓި . ބަމު . ކަފިކޮޅު . ކިއްސަރުއުއި . ކިއްސަރުލުން . ފުލަށް މަޅިބޭލުން . ފޮނުކިއްސަރު . ދުވަނި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ