...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަފާ
ނ.
(1) ބައްޕަ.
(2) އެމީހަކަށް ދަރި އުފަންވީކަމަށް ޝަރީޢަތް ޤަބޫލުކުރާ ފިރިހެންމީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތްހާއްޔަށްލުން . ރަށްމެދުކުދިން . ރިއްސަށްލޯލުން . ބަބުރުކަލޯ . ބައްޕަ . ބައްޕަފަރާތް . ބަފައިހުޓާ . ބަފާ ނުކަށަވަރުވުން . ބަފާބޭ . ބަފާކަލޭގެ . ބޭބެ . ބޮފަކަށަވަރަނިވުން . ބޮފައިމީހާ . ބޮޑުބޭބެ . ބޮޑުދައިތަ . ކާފައިބެ . ކާފައިތަ . އައްޕައްޗި . އަޚުވަންތަކަން . އެއްނޭވާކުދިން . ވަގުދަރި . މާންބެ . މާމައިތަ . މުނީމުންނާ . ފަހަރި . ދައްތަ . ދެބީނުންގެދެދާރި . ދެބެންގެދެދަރި . ދެބެއިން . ދެބެއިންގެދެދަރި . ދޮންބަފާބޭ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ