...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަފާކަލޭގެ
ނ.
(1) ބަފާބޭ.
(2) އިނދެގެން އުޅޭ ނުވަތަ އުޅުނު މީހާގެ ބައްޕަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަފާބޭ . ބޮފައިމީހާ . ދޮންބަފާބޭ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ