...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަފޯހިކާ
ނ.
ހިކާގެ ބާވަތެއް.
މިއީ އަނގަބޮޑު ހުޅުނބުގިނަ މަހެކެވެ.
މިމަހުގެ ތުން ކައިރީގައި ދެނަރުވާ ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަފަމަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ