...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަދަ
ނ.
(1) މައިކަށީގައި ވަކިވަކިން ވަށްކޮށް ހުންނަ ކަށިތައް.
(2) އިނގިލިތަކުގެ ހުޅުހުޅާއި ދެހުޅު ދޭތެރޭގައިވާތަން.
(3) އުއްދަނޑިއާއި އޮނުފަދަ ގަސްގަހުގެ ދެފަތްވަޅު ދޭތެރެ އާއި މިފަދަ ގަސްގަހުގެ ފަތްފެޅިތަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަބަސް . ހަންޑިކަރުނަ . ހަރުކަށި . ހައިޑުރޯގުރަފީ . ހަމަހިލޭ . ހަމަހިލޭދިނުން . ހަމަބިމަށްފޭބުން . ހަތަރުފަލުކުނާ . ހަޖަމު . ހަޖަމުކުރުން . ހަޖަމުވުން . ހާރުވާ ކެޔޮގަނޑުގައި ފަލައަރި ޖަހާނެ . ހިނިވެސް ފަރުބަދަ ކަނޑައެވެ. . ހިރިދަކަނދާ . ހިކިމޭވާ . ހިއްކަށް ދިނުން . ހިތިކަދޫވެލެއްގެ ބުޑަށް ފެންކަމުގައި މާމުއި އެޅިއަސް އޭގައި އަޅާ އެއްޗެއް ފޮންޏެއް ނުވާނެއެވެ. . ހިތިވުން . ހިތިދަނޑި . ހިތިދުވަސް . ހިލަ . ހީހުން . ހުރިގޮތަށްހުރުން . ހުޅުބަލިފެލާ . ހުކުރު ހެދުން . ހުތުރުބަސް . ހޫނުވައި . ހެނެވިރަސަ . ހެމަވަތި . ހެޔޮކަމެއްގެ ބަދަލުގައި ތެޔޮހަމެއް . ހޮހަޅަ . ހޮނިހިރު . ނަހަނާ . ނަންއެނބުރުން . ނައިބު . ނައިބުކަން . ނާށިގަނޑުބަދަން . ނާށިގުޑުގުޑާ . ނާތަހުޒީބު . ނިވާލި . ނިދިންހޭލުން . ނިދުން . ނުއިބޭސް . ރަހުނު . ރައްޔިތުންގެދިދަ . ރަމްޒު . ރަމްޒުކުރުން . ރާހުތް . ރާވެރިއެއްގެ ދަރިއަކަށްވެސް ހަތަރެތިން އެކަތި އޮންނާނެއެވެ. . ރިހިލޮނު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ