...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަދަހި
ނއ.
(1) ފޭރާންހެޔޮ.
(2) ހަދައިފައިހުރިލެއް ވަރުގަދަ.
(3) ގުޅުންރަނގަޅު.
(4) ވަތްގާތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބުގިސް . ބުގިސްކަން . ބުގިސްވުން . މެދުރި . ފޭރާންހެޔޮވުން . ގަދަފަދަކަން . ގާތްކޮށްލުން . ގެތުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ