...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަދަހިކަން
ނއނ.
(1) ފޭރާން ހެޔޮކަން.
(2) ހަދައިފައި ހުރިލެއް ވަރުގަދަކަން.
(3) ގުޅުން ރަނގަޅުކަން.
(4) ވަތްގާތްގާތްކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބުގިސް . ބުގިސްކަން . ގަދަފަދަކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ