...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަދަން
ނ.
(1) ބޭހަށާ ކެއުމަށް ގެންގުޅޭ ބޭރުގައި ތޮށިގަނޑެއް އޮންނަ މަދެއް.
މީގެ ކިތައްމެ ބާވަތެއްހުރެއެވެ.
(2) ލިބާހުގެ އަތާއި އަރިޔާ ގުޅަން އޮންނަ ފޮތިގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިކިމޭވާ . ނާށިގަނޑުބަދަން . ބުސްކޯޓު . ކިރު . ކުރޮޅި . ކޮނޑުފަތި . އަރިކަރު . އެބަ . ވަރިފުށް . ފަޅިބަދަން . ތޮށިބޯބަދަން . ތޮށިފިލުން . ތޮށިފިލުވުން . ސިކުނޑިބަދަން . ޖަމަލުކޮޓާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ