...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަދަބަދަވެޔޮ
ނ.
ތަނޑުގަނޑު ހަތަރުއަރިއަށް ބަދަބަދައަށް ހުންނަވެލެއް.
މީގެ ކޮންމެ ބަދައަކުން ކުޑަފަތެއް ފަޅަމުން ހެދެއެވެ.
މިހެދެނީ ވެލަނބުލިވެޔޮ ފާޑަށެވެ.
މިވެލުގެ ތަނޑުގަނޑު ވަރަށް މަޑުވާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ