...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަދަވި
ނއ.
(1) ހަށިގަނޑު ވަރުގަދަ.
(2) ހެދިފައި ހުރިލެއް ގަދަފަދަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރުކަށި . ބައްދު . ބައްދުރުމާ . ބަދެވި . ފޭރުން . ގަދަބަދަވި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ