...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަދަލި
ނ.
(1) ތުނިކޮށްވަށައި އޭގެމަތީގައި ދުލިހިއްޕައި އަޅިބޮނޑި އަޅާޒާތުގެ ތަތްބޭހެއް.
(2) ބާވަތަކުމަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަދަލިލުން . ބަދެލި . އަލަގަނޑުބަދަލި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ