...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަދަލު
ނ.
(1) މީހަކު ނެތްތާކު އެމީހަކު ކުރަންވާ ކަންތައް ކުރަންހުންނަ އަނެކަކު.
(2) އެކައްޗެއްގެ މަޤާމުގައި ބޭނުންކުރާ އަނެކަތި.
(3) އެއްޙާލަކުން އަނެއްޙާލަކަށް ފުރޮޅިގެންދާ ފުރޮޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަބަސް . ހައިޑުރޯގުރަފީ . ހަމަބިމަށްފޭބުން . ހަތަރުފަލުކުނާ . ހަޖަމު . ހަޖަމުކުރުން . ހަޖަމުވުން . ހާރުވާ ކެޔޮގަނޑުގައި ފަލައަރި ޖަހާނެ . ހިއްކަށް ދިނުން . ހިތިވުން . ހިތިދުވަސް . ހީހުން . ހުކުރު ހެދުން . ހުތުރުބަސް . ހެނެވިރަސަ . ހެޔޮކަމެއްގެ ބަދަލުގައި ތެޔޮހަމެއް . ހޮނިހިރު . ނަހަނާ . ނަންއެނބުރުން . ނައިބު . ނައިބުކަން . ނާށިގުޑުގުޑާ . ނާތަހުޒީބު . ނިވާލި . ނިދިންހޭލުން . ނިދުން . ނުއިބޭސް . ރަހުނު . ރައްޔިތުންގެދިދަ . ރަމްޒު . ރަމްޒުކުރުން . ރާހުތް . ރާވެރިއެއްގެ ދަރިއަކަށްވެސް ހަތަރެތިން އެކަތި އޮންނާނެއެވެ. . ރިހިލޮނު . ރިލޭރޭސް . ރިޒާވު . ރެހަން . ރޮނގުތެޔޮމަސް . ބަނޑުބަލި . ބަންގާޅުފޮށި . ބަރަކާތް . ބަދަބަދަޖެހުން . ބަދަލަށްބަދަލުހިފުން . ބަދަލުހިފުން . ބަދަލުކުރުން . ބަދަލުއަތުލުން . ބަދަލުދިނުން . ބަގިޔާ . ބަޣާވަތް . ބަޣާވާތްކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ