...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަދަލުވުން
މ.
(1) އެއް ހާލުން އަނެއް ހާލަށް ނަގުލުވުން.
(2) ހުރިގޮތްނޫން އެހެން ގޮތެއްވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަމަބިމަށްފޭބުން . ހަޖަމުވުން . ހިތިވުން . އާވިފެންވުން . އެނދުން . ވައިހިނގުން . ވައިނުބައިވުން . ވައިއެނބުރުން . މާރުވުން . މޫސުންބަދަލުވުން . ފިރާލުން . ފިރުން . ފުރޮޅިލުން . ފުރޮޅުން . ފެނަށްވުން . ދައުރުވުން . ތަހުޒީބު . ތަހުޒީބުވުން . ތަޣައްޔަރުވުން . ގޮތްގޮތްވުން . ގޯޅިއެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ