...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަދަޖެހުން
މ.
(1) އޮނުފަދަ ތަކެތީގެ ބަދަމަތި ކޮށައި އެއްވަރު ކުރުން.
(2) ބަދަލަ މުންހެދޭ ގަސްގަހުގައި ބަދަލާން ފެށުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ