...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަދި
ނ.
(1) ފަޅުފަޅާއި ވިލުފަދަ ތަންތާނގައި ހެދެމުން އަރާފައި ހުންނަ ގައުގަނޑުގަނޑު.
(2) ރާވެރިން ދެއުނބު ނުވަތަ ތިންއުނބު އެއްކޮށް ބަނދެފައި ހުންނަ ބޮޑެތި ގުޑި.
(3) (ޅ.) ރާގޮނޑި އައިން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަދިޔާބަދިޔާކުރުން . ހުށިގެނޑި . ހުއްބުކޭން . ހުސްބުޅީގައިގަތުން . ހޯހަނާ . ނާސިމަޅު . ނެގުން . ރާކަނިވަސް . ރާކަނިގަނޑު . ރާދަނޑި . ބަންޑާރަބަދިގެކޮޅު . ބައްޖު . ބަދިހަރު . ބަދިކަނިގަނޑު . ބަދިގެ . ބަދިގެކޮޅު . ބަދިގެޔަށްދިޔުން . ބަދިގޭމީހުން . ބަދު . ބަތްޖެހުން . ބެދިގަނޑަ . ބޭދި . ބޮޑުބަދިގެ . ބޮޑުބަދިގެއަށް ކާޅުވަނުން . ބޯދި . ކައްކާބަދިގެ . ކަޓަކަރާ . ކުޑަބަދިގެކޮޅު . އަޅިކަނދާ . އަޅިފެން . އާނަ . އިރުވައިމައުލޫދު . އޮޅިފައި . ވަންދޮށަށްދިއުން . ވަލުފަރާތް . ވިޅިއަށި . މަސްބަދި . މާބަދިގެއަށް ކާޅުވަނުން . މާބުދުގެ . މިކުސަރު . މުސްކުޅިފާނު . ފިއްލެޔޮގުޅި . ފުށްޑަން . ފެންބަދި . ފެންތެލަ . ދޮރުމަސް . ތެލި . ގަޅިހެރާ . ގަޅިބަނުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ