...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަދިގެ
ނ.
(1) ކައްކާން އަޅާފައި ހުންނަގެ.
(2) ކެއްކުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ތަން.
(3) ރާއަރާން ގެންގުޅޭ ބަދިތައްލާފައި ހުންނަ ގެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުށިގެނޑި . ހުއްބުކޭން . ނާސިމަޅު . ނެގުން . ބަންޑާރަބަދިގެކޮޅު . ބަދިގެކޮޅު . ބަދިގެޔަށްދިޔުން . ބަދިގޭމީހުން . ބޮޑުބަދިގެ . ބޮޑުބަދިގެއަށް ކާޅުވަނުން . ކައްކާބަދިގެ . ކުޑަބަދިގެކޮޅު . އިރުވައިމައުލޫދު . ވަންދޮށަށްދިއުން . ވަލުފަރާތް . މާބަދިގެއަށް ކާޅުވަނުން . މާބުދުގެ . މުސްކުޅިފާނު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ