...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަދިގެޔަށްދިޔުން
މ.
(1) ގަނޑުވަރުތެރޭ ބޭފުޅުންގެ ބަދިގޭ ނޯކިރީ ހިފުން.
(2) މާތްމީހުންގެ ގޭގެގައި އުޅޭމީހުން ކާން ބަދިގެޔަށް ދިޔުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ