...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަދު
ނއ.
(1) ނުބައި.
މިސާލު:
(ހ) ބަދުނަސީބު.
(ށ) ބަދުއަޚްލާޤު.
(2) (ލ) މޫދުގައި ހުންނަބަދި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައްތާ . ހަސް . ހިލާލީދަރިކޮޅު . ހުއްޓާނުލައި . ހޭހަންކުރުން . ނަށާމައު . ނަންހުތުރުވުން . ނެތިނުބައި . ނެތިނުބައިކިއުން . ރޭދުވާމަގު . ރޯނގާބަޑި . ބަދު . ބަދުރު . ބަދުރުހަނގުރާމަ . ބަދުރުވާ . ބަދުރުވާމަތި . ބަދުރުވާމޫސުން . ބުއްގުޑި . ބޭސް ސުންބުލި . ބޮލާކޮޓިޔާ . ބޮލާކޮޓުން . ކަނޑިންމާއުޅާގަނޑު . ކަނީރު . ކަނބުރުގެއަށް ވަންނަންޏާ އަޅި ބުރާނެއެވެ . ކަފު . ކުޓުވުން . ކެފަނާ . އަބަދާއިއަބަދު . އަބާއްޖަ . އާބާއްޖަ . އިބިލީސް . އިލްޒާމު . އިސްވައި . އެންދުން . ވަގުނަމުއެޅުން . ވަގުފިނދަށް ބަދުރުވަ ލައިގަތުން . ވެށަޖެހުން . މަޑިދާތާކަށްކަށިދާނެ . މާހޮޅު . މުރެވި . ފަތިފުށްކިޔުން . ފަޟީޙަތް . ފަޟީޙަތްކުރުން . ފަޟީޙަތްވުން . ފެންބަރޮސް . ދަހިފޫޅުހެދުން . ދުއްދުން . ދެބައޮޑުވުން . ތަނުއެޅިކުނަލެއްހެން . ތަންފާރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ