...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަދުނާމު
ނ.
(1) ނަންހުތުރު.
(2) ފަޟީޙަތް.
(3) ބޭޒާރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނަންހުތުރުވުން . ނެތިނުބައި . ނެތިނުބައިކިއުން . ކަނބުރުގެއަށް ވަންނަންޏާ އަޅި ބުރާނެއެވެ . ކުޓުވުން . އިލްޒާމު . އެންދުން . ވަގުނަމުއެޅުން . ވެށަޖެހުން . ފަތިފުށްކިޔުން . ފަޟީޙަތް . ފަޟީޙަތްކުރުން . ފަޟީޙަތްވުން . ދެބައޮޑުވުން . ތުހުމަތުއެޅުވުން . ގިނައޮޅި ގިރާކުރަންޏާ ގިނައަޑުއިވޭނެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ