...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަދުރާންމަހުކޮލި
ނ.
(މ) މޫދުގައިއުޅޭ ރީނދޫކުލައިގެ ވިހަ މަހެއް.
މިމަހުގެ ބަނޑުދަށުގައި ލައްތަކެއް ޖަހާފައި ހުރެއެވެ.
އަދި މަހުގެ ވަށައިގެން ކަށި ފަޅާފައި ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ