...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަދުރު
ނ.
(1) މަދީނާގެ ކައިރީގައި އޮންނަތަނެއް.
(2) ބަދުރޭމިކިޔާ ތާނގައި ހުންނަ މަޝްހޫރުވަޅެއް.
(3) ބަދުރު ހަނގުރާމަޔަށް ވަޑައިގަތް އަޞްޙާބުބޭކަލުންގެ ނަންފުޅުތައް ލައިގެން ހަދާފައި އޮންނަ ދުޢާއެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިލާލީދަރިކޮޅު . ބަދުރު . ބަދުރުހަނގުރާމަ . ބަދުރުވާ . ބަދުރުވާމަތި . ބަދުރުވާމޫސުން . ވަގުފިނދަށް ބަދުރުވަ ލައިގަތުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ