...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަދެޅި
ނ.
ފަރުތޮޅީގެ ބާވަތެއް:
މިއީ އާދައިގެ ތޮޅިއަށްވުރެ ކުދިކޮށް ފަތިކޮށް ހުންނަތޮޅިއެކެވެ.
މީގެ އަނގަތަންކޮޅެއް ކުޑަވާނެއެވެ.
ނަގޫފަތުގެ މަތީކޮޅު ކުރުވާނެއެވެ.
ތޮޅީގެ ކުލައަކީ ރިހިކުލައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ