...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަތަލާ
ނ.
އޮޑިދޯނިފަހަރުފެ ކުނބު ގަދަކުރަން ކުނބު ވައްގަނޑު މެދަށް ކަނޑައި ފައްތާ ލަކުޑިގަނޑެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ވަނޮޅުގޮނޑި . ތަޅުބަތަލާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ