...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަތާ
ނ.
(1) ކާނާ.
(2) މުސާރަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިތި . ހުއިވަކި . ހޮނދި . ނިހާލި . ރިހަބަތް . ރިހަބަތްކޭން . ބަތާނަލުން . ބަތާވިހިލަ . ބަތާވިކަރަ . ބިންވަޅު . ބޮނޑިފޮރުވުން . ބޮލާކީނި . ކަންބަޅި . ކަންބަޅިޖެހުން . ކަރުލުން . ކައްޗާ . ކައްޗާދަވާދު . ކިރުރިހަބަތް . ކުދިބޭކަލުން . ކުދީނާ . އައްތާރަފަނި . އުރާ . އެނދިރަށުގާ . މަޅިބެދުން . މިނާބޭސް . މިޔަރުދުއްޔަށްފެހުން . ފާރުދޮށުކޭން . ފުޅަނދު . ފެންބޯގާ . ދާމުދޫމު . ތެލިކެއްކުން . ލޯގަނޑުކެނޑުން . ގިޑިގެ . ސަންޖާބު . ސާގު . ޚުޠުބާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ