...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަތާހިނގުން
މ.
އިހުގައި އީދު، ބާރަ ދުވަސްދުވަހު، ޞަލަވާތްފުޅު ކިޔަވަން، ބައިހަދާފައި ގޭގެޔަށް ހިނގުން.
މިބައިމީހުން ހިނގާނީ، ބޮލުގައި ފޮށާއޮޅައިގެން، ނުވަތަ ރުމާލެއް އަޅައިގެންނެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ