...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަތާނަ
ނ.
(1) އެތެރޭފަށް.
(2) އުނުފޭރާމާއި، ބާލީހާއި، ގޮދަޑިއާއި ސަނދުވާފަދަ ތަކެތީގެ އެތެރޭގައި އޮންނަފަށް.
(3) ކުލަ ނުވަތަ ދަވާދު މަތި މައްޗަށްލާއިރު، އެންމެ ފުރަތަމަ ލާފަށް.
(4) މަޖާޒު:
ގެޔަކަށް ވަދެ އުޅޭ މީހުންގެ ތެރެއިން އެގެއަކަށް އެންމެ ގަދަ މީހާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނިހާލި . ބަތާނަލުން . ބިންވަޅު . ކަންބަޅި . ކަންބަޅިޖެހުން . ކައްޗާ . ކައްޗާދަވާދު . މިޔަރުދުއްޔަށްފެހުން . ސަންޖާބު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ