...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަތާވިގާ
ނ.
އަލިފާން ފަރުބަދަ ގޮވައިގެން އުފެދޭ ހިލައެއް.
މިހުންނަނީ ހުހި ވައްފާޑަށް ފެންމައްޗަށް އަރާހެން ލުއިކޮށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުއިވަކި . އެނދިރަށުގާ . ފެންބޯގާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ