...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަތް
ނ.
ފެންއަޅައިގެން ރޯފިލުވި ހަނޑޫ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނޑޫ . ހަނޑޫފޮޅާނާށިގަނޑު . ހަނޑޫފޮޅި . ހަނޑޫފޮޅުން . ހަނޯބެރުން . ހަރުބޮނޑިބަތް . ހައިސިއްޔަތު . ހަތްބަހައްޓާދޮރާށި . ހަލަނިކަން . ހިނިވަރުނަ . ހިނިވަރުނަކުރެއްވުން . ހިނިވަރުނަވުން . ހިންމަވައިދެއްވުން . ހިންދީން . ހިއްކިބަތް . ހިޔަރަކާތްމަސް . ހުނިލެއިބަތް . ހުއްބުކޭން . ހުފީބަތެ . ހުތްވުން . ހުސް . ހުސްގަޔާ . ހޫނުބަތެ . ހެދިކާއެއްޗެހި . ހޮނިހިރުބަތްޕެން . ނަސަބު . ނިސްބަތްވުން . ނޫބީ . ނޫބީބަބުރު . ނެތަ . ނޭފަތްތޮޅި . ރަށްފުށު . ރަތްދޭވާނި . ރަތްލާޖެހި . ރަސް . ރަޖަބޫތުން . ރިހަބަތްޕެން . ރިކާބީ . ރިވާކުރުން . ރިޔާސީ . ރުއްޖެހިތަށި . ރޫސިހާބަތުތެޔޮ . ރޫސިހާބަތް . ރޫސިއާބަތް . ރޫސިޔާބަތް . ރޫޑަކިރޯޅި . ރޫޙީ . ރެކުން . ބަހުގެ އަހުލުވެރިން . ބަނޑުބޭސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ