...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަތްފިޔަފާޅި
ނ.
މައުލޫދާއި ސަމާ ފަދަ ކަންކަމުގައި، ކާބޯތަކެތި ގެންގުޅޭން ވަކިން ހަދާފައި ހުންނަ އެއްފުރާޅު ގެއެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަތް ގެ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ