...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަތްފުކުމެޓާ
ނ.
ބަތްފުކެއްގެ ބޮޑުމިނުގައި އެކި ކުލަކުލައިގައި ހަދާފައި ހުންނަ މެޓައެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދިރިމެޓާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ