...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަތްތަށްޓެއްގެ އެއްފަޅިއެއް ނުކާނަމެވެ.
"ބަތްތަށްޓެއްގެ އެއްފަޅިއެއް ނުކާނަމެވެ..
ގބ.
ދެއަންބަށް އިންނާން ދެކޮޅު ހެދުމުގެ ގޮތުން ބައެއް އަންހެނުން ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަތްތަށްޓެއްގެ އެއްފަޅިއެއް ނުކާނަމެވެ. .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ