...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަތްޕެން
ނ.
ބޯންކައްކާ ދިޔާ އެއްޗެއް.
މިކައްކަނީ ހަނޑުލުގައެވެ.
މިއެކިބާވަތަށް ކިތައްމެ އެއްޗެއްގައި ކައްކައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހޮނިހިރުބަތްޕެން . ރިހަބަތްޕެން . ބަތްފެން . ކޭލަފެން . މިސުރުޕަތްޕެން . ފިނިބަތްޕެން . ފެންބަތްޕެން . ލޮނުބަތްޕެން . ގަރަބަތްފެން . ސައްޓި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ