...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަތްޕެންހިކާ
ނ.
ހިކާގެ ބާވަތެއް.
މިމަހުގެ މަތީބައިގެ ކުލައަކީ މުށިކުލައެވެ.
ބޮލުން ފެށިގެން މަހުގެދިގަށް ފުޅާ، ގަދަ މުށިކުލައިގެ ބޭންޑެއް ހުރެއެވެ.
ބުރިކަށިމަތީގައި ހުންނަނީ މުށިކުލައެވެ.
ބަނޑުދަށް ފަރާތުގެ ކުލައަކީ މަޑު ރީނދޫ ކުލައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ